Naše

TIPY

pro Vás

Spolupráce je důležitá všude. Protože si za Naši práci platíte, tak přesto nebo právě proto, uvádíme níže pár rad pro Vás, jak nám můžete pomoci, aby Vaše zásilka dorazila včas a v pořádku.

BALENÍ NÁKLADU

 popis toho, co by měl zákazník při balení nákladu doržet...

HMOTNOST NÁKLADU

 Proč je důležité dodržet v objednávce uvedenou hmotnost nákladu...

OBSAH NÁKLADU

 Proč dodržet stejný obsah nákladu jako je uveden v objednávce... (možná rizika při přepravě a manipulaci s nákladu, např. místo kovu plast atd)

REÁLNÉ TERMÍNY PŘEVZETÍ

 Uvádějte prosím vždy reálné termíny pro doručení nákladu, předcházíte tak zbytečnému navýšení ceny za prostoje našich řidičů atd...